EUM

Budżet

Do czego wystarczy 1%?

Przyszły EUM powinien wspierać działania mające na celu znaczne zwiększenie wielkości budżetu europejskiego. Obecnie ten budżet (z którego wszyscy chcą tylko brać) ma wielkość maksymalnie 1 procenta PKB. (2018 – wpływy budżetowe Polski to 355 miliardów złotych, składka unijna – 19 miliardów złotych, PKB Polski 2018 – 2342 miliardów złotych – w tym aspekcie wpływy budżetowe Polski to 15 procent PKB, a składka unijna to 0,8 procenta PKB). Nawet  nie osławiony jeden procent. Polacy, co można zrobić za środki uzyskane z tak niskich składek? W takiej sytuacji, z zerową możliwością rozwiązywania globalnych problemów, Unia może być tylko organizacją pozarządową, dobroczynną czy ciałem doradczym – niczym więcej, żadną federacją czy gwarantem bezpieczeństwa.

Na marginesie, na razie Polska jest beneficjentem budżetu UE – w 2017 roku wpłaciła 1,12 miliarda euro, dostała – 3,6 mld euro (dane z Ministerstwa Finansów). W przeliczeniu na złote: (po kursie 1 euro = 4,2 złote) 4,7 miliarda złotych wpłaty i 15,12 miliarda złotych zysków. Netto, jako kraj, zyskaliśmy 10,42 miliarda złotych. Tak więc na razie jesteśmy pasożytami, którzy chcą więcej i więcej…

Święte Niemcy – Addenum 2 – EUM str 519

Dodatek obecny

Czy starczy na ochronę wschodniej flanki Unii?